Kivennavan Kirjavaisten sukuseura

Sukuseuran säännöt

Sukuseuran toiminta perustuu sukuseuran sääntöihin

Sukukokoukset

Sukukokouksia on ollut joka vuosi perustamiskokouksesta 16.9.2000 alkaen. Katso seuraavan sukukokouksen kutsu. Sukukokouksissa on ollut muun muassa esitelmiä suvun historiasta.

Vuodesta 2012 alkaen sukuseuran varsinaiset vuosikokoukset pidetään vain joka toinen vuosi. Välivuosina järjestetään sukutapaamisia.

Hallituksen toiminta

Hallitus suunnittelee ja toteuttaa sukukokoukset. Vastaavasti hallitus suunnittelee ja valmistelee muitakin toimintoja (mm. vaakuna, viiri, nettisivut, matkat, sukukirja).

Nettisivut

Nykyisten sivujen suunnittelusta ja päivityksestä vastaa Juho Kirjavainen. Sivukartta voi auttaa hahmottamaan sivuston sisällön.

Sukututkimus

Sukuseuran jäsenten keskuudessa harrastetaan sukututkimusta monessa eri muodossa. Muunmuassa Kalevi Hyytiän tekemät tutkimukset ja erimuotoiset kirjalliset tuotokset ovat Kivennavan Kirjavaisten kannalta aivan oleellisessa roolissa.

Sukukirja

Kivennavan Kirjavaisten sukukirja julkaistiin vuonna 2013.

Sukulehti - Sipin Sanomat

Ensimmäinen Sipin Sanomat ilmestyi kesällä 2005. Se jaettiin jäsenmaksun maksaneille ja jäsenrekisteriin tietonsa ilmoittaneille.

Vuonna 2011 Sipin Sanomat julkaistiin myös verkossa ja tästä eteenpäin se toimitetaan verkkojulkaisuna joka vuosi. Nyt 2015 se tämän lisäksi postitetaan jäsenille.

Päätoimittajana toimii Pekka Kirjavainen.

Vaakuna

Vaakuna on hyväksytty ja rekisteröity Suomen Heraldisen seuran toimesta. Vaakunaa käytetään pöytästandaarissa, isännänviirinä ja logona. Vaakuna-asiaa junailee Veikko Kirjavainen.

Päivitetty 16.6.2019