Kivennavan Kirjavaisten sukuseura

Pihlainen – kylä Kivennavalla

Kivennavan Kirjavaisten sukuseuran kannalta yksi perkittävä merkkipaalu on saavutettu. Pihlaisten kyläkirja on julkaistu. Vaikka sukumme kaikki jäsenet eivät olekaan Pihlaisissa asuneet, voidaan sanoa että suurehkon osan historiaan Pihlainen tavalla tai toisella liittyy.

Kirjan kustantaja on Pihlaisten kyläseura. Kirjan toimittajana on Kalevi Hyytiä. Toimituskunnassa ovat olleet mukana Kauko Hiiri (kyläseuran puheenjohtaja ja asiantuntija), Antti Holttinen (kyläseuran sihteeri, 1900-luvun aineiston kokoaja), Matti Kirjavainen, Aune Kurvinen ja Aura Kukkonen.

Jälleen kerran voidaan todeta, kenenkään muun osuutta väheksymättä, että Kalevi on kasannut mahtavan järkäleen muiden tutkittavaksi. Kalevi on kerännyt ammattimaisella otteella sukutiedot ja talojen historian.

Kirjan alussa on kuvauksia Kannaksen ja Pihlaisten historiasta. Kirjan keskivaiheilla kuvataan Pihlaisissa asuneet suvut ja perheet 1500-luvulta alkaen sekä minkälaista elämä on ollut 1900-luvulla Pihlaisissa. Kirjan keskivaiheilla on myös kuvaukset Pihlaisten 73:sta talosta 1900-luvulla. Kirjan lopussa on kertomuksia evakkomatkoilta ja kertomuksia minkälaista on ollut elämä sotien jälkeen.

Kirja on siis mahtava tietojärkäle. Sivuja on 442. Kannessa on Matti Kirjavaisen maalaus Pihlaisten kylän kirkkokivestä.

Kirjasta ja tilauksista voi kysellä:

Päivitetty 12.5.2019